obraz - logo-biotechnologow.jpg

Zarząd i opiekunowie KNBTOpiekunowie koła:


Sekcja Mikrobiologii: dr hab. inż. Teresa Krzyśko-Łupicka, prof.UO;

Sekcja Biomonitoringu: dr hab. Andrzej Kłos, prof.UO; dr hab. Małgorzata Rajfur


Przewodniczący: Magdalena Mysłek

Zastępca przewodniczącego: Katarzyna Bogajewicz

Koło Naukowe Biotechnologów
przy Katedrze Biotechnologii i Biologii Molekularnej
Uniwersytet Opolski, ul. Kardynała Kominka 4, 45-035 Opole
Administrator strony: Magdalena Mysłek
e-mail: magdalenamyslek@o2.pl

e-mail: knbt@uni.opole.pl


dol