obraz - logo-biotechnologow.jpg

Konferencje naukowe, wyjazdy terenowe, festiwale, sympozja2012:

Czesko Polska Konferencja w Hradec Kralove

Spotkanie promujące kierunki matematyczne, przyrodnicze i techniczne - 25 października 2012

10 Opolski Festiwal Nauki

Polsko-Czeska Konferencja pt. „Propagowanie badań jakości środowiska na transgranicznym obszarze polsko-czeskim”XVII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych

Seminarium Kół Naukowych nt.: „GLOBALNE PROBLEMY ŚRODOWISKA” w Katowicach.


2011:
XVI Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych

2010:
IV Opolskie Sympozjum Kół Naukowych "W labiryncie wiedzy"

2009:
Koła Naukowe Promują UO

III Opolskie Sympozjum Kół Naukowych

"Wyzwania współczesnej biologii komórki - genetyka molekularna, biologia systemów, bioinformatyka" Łódź

"Biotransformacje i biodegradacje ksenobiotyków fosforoorganicznych, jako sposób utylizacji uciążliwych skażeń środowiska przyrodniczego"

"Biomonitoring na obszarze transgranicznym polsko-czeskim".Koło Naukowe Biotechnologów
przy Katedrze Biotechnologii i Biologii Molekularnej
Uniwersytet Opolski, ul. Kardynała Kominka 4, 45-035 Opole
Administrator strony: Magdalena Mysłek
e-mail: magdalenamyslek@o2.pl

e-mail: knbt@uni.opole.pl


dol