obraz - logo-biotechnologow.jpg

V Konferencja nt.: Wpływ młodych naukowców ma osiągnięcia nauki – Nowe trendy w naukach przyrodniczychV Konferencja nt.: Wpływ młodych naukowców ma osiągnięcia nauki – Nowe trendy w naukach przyrodniczych. Wrocław, 14.12.2013. Zaprezentowano 1 referat:
  1. Paweł Krems: Biosorpcja kationów miedzi, kadmu i cynku przez Elodea canadensis L. i Myriophyllum spicatum L.

Koło Naukowe Biotechnologów
przy Katedrze Biotechnologii i Biologii Molekularnej
Uniwersytet Opolski, ul. Kardynała Kominka 4, 45-035 Opole
Administrator strony: Magdalena Mysłek
e-mail: magdalenamyslek@o2.pl

e-mail: knbt@uni.opole.pl


dol