obraz - logo-biotechnologow.jpg

Polsko-Czeska Konferencja pt. „Propagowanie badań jakości środowiska na transgranicznym obszarze polsko-czeskim”Podczas studenckiej konferencja organizowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, pt. „Propagowanie badań jakości środowiska na transgranicznym obszarze polsko-czeskim”. Hradec Králové, CZ, 14-16.11.2013 członkowie koła naukowego biotechnologów zaprezentowali 5 referatów naukowych:
  1. Piotr Godyń, Agnieszka Dołhańczuk-Śórdka: Bioługowanie uranu,

  2. Dorota Modzelewska, Agnieszka Dołhańczuk-Śródka: Radon-indykator naturalnej promieniotwórczości skorupy ziemskiej,

  3. Maria Zielińska, Małgorzata Rajfur, Andrzej Kłos: Biomonitoring aktywny wód powierzchniowych z wykorzystaniem glonów Palmaria palmata,

  4. Paweł Krems, Małgorzata Rajfur, Andrzej Kłos: Sorpcja Kationów metali ciężkich przez rośliny wodne: Elodea canadensis L. i Myriophyllum spicatum L.

  5. Dominik Jerz, Małgorzata Rajfur, Andrzej Kłos: Zastosowanie mchów w ocenie depozycji metali ciężkich na terenie województwa opolskiego.

Koło Naukowe Biotechnologów
przy Katedrze Biotechnologii i Biologii Molekularnej
Uniwersytet Opolski, ul. Kardynała Kominka 4, 45-035 Opole
Administrator strony: Magdalena Mysłek
e-mail: magdalenamyslek@o2.pl

e-mail: knbt@uni.opole.pl


dol